GEZONDHEIDSCOACH

Begeleiding bij lichamelijke of psychische/ psychiatrische klachten (korte en lange trajecten)

Korte trajecten

Steeds vaker krijg ik het verzoek tot korte intensieve begeleiding bij lichamelijk en-of geestelijke klachten. Doorgaans 2,3- tot 4 consulten van gemiddeld 2 uur, waarbij de klachten in beeld worden gebracht. Klachten zijn zeer divers, fysieke klachten (bv spatische darm) of geestelijke klachten (bv burnout). De leeftijd van de klanten varieert van jong (20 jaar) tot oud(76 jaar). Tijdens de consulten start ik met  gesprekken, maar soms ook met massage, omslagen, of anders.

Het verloop van consult:

Eerste gedeelte:

In dit deel is voldoende tijd om de klachten goed te bespreken en te inventariseren. In de praktijk gaan de meeste clienten na het 1ste consult zelf aan de slag. Met bv zorgen dat je een goeie huisarts hebt, een doorverwijzing regelen, voedingsadvies ,omgaan met de klachten.

Tweede gedeelte

Kijken we wat je nodig hebt. We gaan bij de uitwendige therapie op zoek naar de balans in je lichaam.

Evaluatie:

Na 2, 3-4 consulten kijken we wat de consulten met je hebben gedaan. Vaak geeft inzicht in de klachten voldoende handvaten om zelf verder te gaan.

Mocht je dit echter onvoldoende blijken dan kan ik je adviser. Je kunt dan een  beroep doen op mijn uit gebreid netwerk van hulpverleners in de zorg zowel reguliere als alternatieve zorg.

Door mijn kennis van de sociale kaart van Amsterdam ben ik een goed op de hoogte van alle ontwikkelingen, regelgevingen en mogelijkheden die de stad bied..

 

Langere trajecten:

Langere trajecten zijn vaak van toepassing bij chronische klachten. Van burnout-tot manische depressieve klachten of persoonlijkheidsstoornissen.

Deze trajecten hebben een langere tijdsduur.

Steeds vaker doen mensen een beroep op mijn ambulante begeleiding in de vorm van casemangement. Ik zie hoe zwaar het is om naast je ziek zijn, ook nog alle contacten te onderhouden, en dingen te regelen. Het ontbreekt dan aan iemand rond de zorg, die alles professioneel coördineert / begeleid.

Deze ambulante begeleiding kan zowel particulier als via PGB. Omdat het voornamelijk een coördinerende taak is, ben ik gemiddeld 2 uur in de week bezig. 
Bij PGB valt deze zorg in de catagorie begeleiding.

Wat kunt u verwachten van mij als casemanager:

Als casemanager los ik niet uw probleem op, ik probeer goed te luisteren en in samenspraak te kijken wat u nodig hebt. Ik zal geen werk overnemen. Ik zal wel zorgen dat mensen(mantelzorgers-hulpverleners) elkaar goed informeren, vinger aan de pols houden en ingrijpen als dit nodig is. U stimuleren  en ondersteunen bij het zetten van de stappen die nodig zijn. Tevens zal ik gesprekken voeren over de geestelijk klachten en wat dit met u doet.

Ik kan nu ook begeleiding aanbieden online via skype. Dit is een uitkomst en bied veel extra’s(zie online begeleidig)

Vaak ondersteun ik ook contact naar huisarts en psychiater en medicatie gebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *