ELEMENT-5 Privacy Statement

Jouw privacy is heel belangrijk voor ELEMENT-5. Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om jouw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens ELEMENT-5 van jou verzamelt, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten je gebruik kan maken.

Wie is ELEMENT-5?

Deze website is onderdeel van ELEMENT-5.

WG plein 550
(vierde verdieping)
1054 SJ Amsterdam

Telefoon: 06-1637 6125
E-mail: info@element-5.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. ELEMENT-5 dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

ELEMENT-5 gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij onder andere denken aan:

het verlenen van toegang tot deze website (https://element-5.nl) (hierna: “website”) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen:

 • het contact formulier;
  • het offerte-aanvraag formulier
  • de commentaarfunctie bij publicaties op de website;
  • het plaatsen van bestellingen via de website;
  • het plaatsen van artikelen en bijdragen op de website;
  • de verkoop en levering van producten en diensten door ELEMENT-5;
  • het voeren van een verkoopadministratie;
  • de opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden;
  • het versturen van een nieuwsbrief;
  • het voeren van persoonlijke e-mailcorrespondentie (bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie over een door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
  • het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook)

Jouw gegevens zijn alleen beschikbaar voor ELEMENT-5 en haar eventuele medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die ELEMENT-5 tegenover je heeft, worden zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt ELEMENT-5?

Wij verwerken in principe alleen de volgende gegevens:

 • naam
  • voornaam
  • bedrijfsnaam
  • adres
  • postcode (voor facturen)
  • woonplaats (voor facturen)
  • telefoonnummer
  • email adres
  • cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
  • IP adres

Opslag van gegevens

Jouw (persoons)gegevens worden (gedeeltelijk) opgeslagen op servers van ELEMENT-5, Yourhosting, en Google. De servers van Google bevinden zich in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. De privacy policy van betreffende partijen kunt op op hun website terugvinden.

Indien je een aankoop bij ons hebt gedaan, kunnen je persoonsgegevens opgeslagen worden in onze verkoopadministratie. De website wordt gehost via Yourhosting. Meer informatie over de privacy policy van onze hosting provider Yourhosting kunt u vinden op hun website.

Onze Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Duur opslag gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, word je op een uitschrijflijst gezet. Je wordt dan niet meer gemaild. Evenwel blijf je nog maElement-5maal een jaar in het systeem staan tot ELEMENT-5 de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft. Wanneer je klant bent, worden de facturen met je gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen). Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door jou via de website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij je ELEMENT-5 expliciet verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van je persoonsgegevens staat hieronder beschreven.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.

ELEMENT-5 Cookie Policy

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die worden gecreëerd door de bezochte website, die data bevatten. De cookies worden opgeslagen op het apparaat waarmee de gebruiker de website bezoekt en geven de bezoeker toegang tot diverse functies. Zowel sessie als non-sessie cookies worden gebruikt op deze website. Een sessie-cookie is een bestand dat tijdelijk wordt opgeslagen in het geheugen van de computer terwijl de gebruiker de website bezoekt. Deze cookie wordt verwijderd wanneer de gebruiker de webbrowser sluit of wanneer een bepaalde tijd is gepasseerd (dit betekend dat de cookie vervalt.

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruikers cookies om te leren hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe ze met onze content omgaan hoe we de gebruikerservaring kunnen verbeteren.

Site functionaliteit

De deel-functie kan gebruikt worden om onze site te delen en aan te raden via netwerken zoals Facebook en Twitter. Cookies bewaren informatie over hoe gebruikers onze website delen en de deelfunctie gebruiken. Dit gebeurt niet op een individuele wijze en we gebruiken deze cookies enkel om onze deelfunctie te verbeteren. Wanneer je geen cookies accepteert, wordt er geen informatie opgeslagen.

Voor sommige functies op onze site gebruiken we zogenaamde ‘third-party suppliers’ wanneer je bijvoorbeeld een pagina op onze site bezoekt met daarop embedded video’s van Youtube. Deze video’s (of links) kunnen third-party cookies bevatten en je zou de policies van deze partijen moeten doornemen om erachter te komen wat zij met deze cookies doen.

Cookies die wij gebruiken:

Wanneer je deze site voor het eerst bezoekt, kun je achterhalen welke cookies wij gebruiken door de cookiemelding (of, cookiebar) te bekijken. We gebruiken in elk geval Google Analytics, een dienst die cookies gebruikt. Deze cookies zorgen ervoor dat wij weten hoe je onze site gebruikt. Wanneer je geen cookies gebruikt, wordt er geen informatie over je gebruikersgedrag opgeslagen.

Hoe kan ik cookies weigeren?

We gebruiken cookies niet om individueel identificeerbare informatie over bezoekers op te slaan.

Maar zelfs dan, kun je ervoor kiezen om geen cookies te gebruiken die onze website in gebruik heeft, door je browser-instellingen aan te passen.

Let op: de meeste browsers accepteren cookies automatisch, dus als je geen cookies wilt gebruiken zal je deze optie in je browser moeten uitschakelen. Dit kan je ook op de browser van je overige apparaten doen, zodat ook op die apparaten geen informatie wordt opgeslagen.

Disclaimer

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ELEMENT-5 zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ELEMENT-5 garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. ELEMENT-5 wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van ELEMENT-5 staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ELEMENT-5 niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij ELEMENT-5. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELEMENT-5. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar ELEMENT-5 staat ingeschreven.

Versie 1.2 (2019)

Intrekken toestemming

Mocht je toestemming hebben gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens door ELEMENT-5 en wil je die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met mededeling naar ons e-mailadres Voor de volledigheid wijst ELEMENT-5 erop dat je na intrekking (gedeeltelijk) geen gebruik meer zal kunnen maken van de producten en diensten die ELEMENT-5 op haar website aanbiedt.

Wijzigingen in het Privacy Statement

ELEMENT-5 behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de website.

Klachten

Mocht je klachten hebben over de manier waarop ELEMENT-5 omgaat met je persoonsgegevens, dan verzoeken wij je om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om je klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie hun website.