Tarieven

Tarieven

Coaching per uur

Particulier: € 70,00

Werknemers (5 sessies van 1 uur): € 375,00

Ayurveda

Consult of massage per uur: € 70,00

Consult of massage per half uur: € 40,00

Vrouwenklachten                                                   

Consult per uur: € 70,00

Consult per half uur: € 37,50

Alle bedragen zijn inclusief btw.

Vergoeding:

Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (licentienummer 2.061203A) en sta ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, registernummer 910693R). Daarom vergoeden een aantal zorgverzekeraars mijn therapiesessies geheel of gedeeltelijk. Aanmelden bij mij kan zonder doktersverwijzing, de vergoeding wordt betaald vanuit de aanvullende zorgverzekering (alternatieve therapie/natuurgeneeskunde). Dit heeft geen invloed op je eigen risico.

Behalve als coach werk ik ook als zorgverlener, verpleegkundige en ondersteuner (vanuit de wet Maatschappelijke Ondersteuning). De codes (zogenoemde AGB-codes) daarvan zijn: 90-013422 (zorgverlenersnummer 90-0034449), 91-003169 (verpleegkundige) en 98-099941 (Wmo).

In omgang met mijn klanten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht en – tuchtregeling van het RBCZ en het Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg.

Afmelden:

Behandeling graag 48 uur, dus 2 werkdagen, voor de afgesproken tijd afmelden. Afspraken op maandagochtend dienen uiterlijk voor vrijdagochtend 11.00 uur te worden afgezegd. Belt u niet tijdig af, dan ben ik genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Alle betalingen graag per pin of contant betalen.

Privacy

Voor de behandeling leg ik een dossier aan (verplicht vanwege de privacywet). In je dossier staan aantekeningen over de behandeling en je gezondheid. Alleen met jouw schriftelijke toestemming zet ik daar ook informatie van de huisarts en anders zorgverleners in.

Waarborgen voor privacy 

Als behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en dus als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik ga zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens, ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben. Alleen met jouw schriftelijke toestemming

informeer ik (bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of als ik afwezig ben) andere zorgverleners en gebruik ik anoniem je gegevens voor intercollegiale toetsing. Een klein deel van je gegevens gebruik ik voor mijn financiële administratie. Als ik om andere redenen gebruik wil maken van je dossier, informeer ik je eerst en vraag om schriftelijke toestemming. De gegevens in het cliëntendossier blijven (zoals de wet op de behandelovereenkomst vraagt) 15 jaar bewaard.

Privacy zorgnota

Op de zorgnota staat alleen de informatie die de zorgverzekeraar vraagt. Zoals geboortedatum, naam, adres en woonplaats, een korte omschrijving van de behandeling en de datum (bijvoorbeeld behandeling natuurgeneeskunde of psychosociaal consult) en natuurlijk de kosten van een consult.

Privacyverklaring

Zie voor meer omtrent privacy mijn privacyverklaring.

Ik help u graag.

Neem vrijblijvend contact met mij op om te achterhalen of ik iets voor u kan betekenen.

Contact

WG plein 550
(vierde verdieping)
1054 SJ Amsterdam

Telefoon: 06-1637 6125
E-mail: info@element-5.nl

? contact